شتاب دهنده دانش بنیان صدرفردا در راستای رفع نیازهای فناورانه معدن و صنایع معدنی، رویداد مجازی آنلاین "ارائه نیازهای فناورانه حوزه معدن و صنایع معدنی" را برگزار خواهد کرد.

صفحه13 از13