صدر فردا در یک نگاه

Image

طرح های نوآورانه

بیشتر بدانید
Image

پویش ملی بومی سازی

بیشتر بدانید
Image

نیازهای فناورانه

بیشتر بدانید
تیم ها
12
ارزیابی ها
30
طرح ها
40
رویدادها
رویدادها
3

آموزش ها

کار خود را با بزرگان صنعت آغاز کنید

Image
Image
Image
Image
Image

دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور:

با هدفی که این مرکز برای خود تعریف و آغاز به کار کرده است، به زودی عدد قابل توجهی از آلیاژهایی که وارد می‌شد با سرمایه‌گذاری شستا و شرکت صدر تامین وارد فرآیند داخلی‌سازی می‌شود.