جلسه ارزیابی عملکرد 12 ماهه شرکت صدر فردا برگزار شد

جلسه ارزیابی عملکرد دوره 12 ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ شرکت مهندسی فناوری صدر فردا از شرکت‌های تابعه هلدینگ صدر تامین روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه با حضور مدیران ارشد تاصیکو و شرکت مهندسی فناوری صدر فردا در سالن جلسات تاصیکو برگزار شد.

جلسه ارزیابی عملکرد دوره 12 ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ شرکت مهندسی فناوری صدر فردا روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه با حضور آقای هاشم‌زاده مدیر نظارت و ارتقاء بهره‌وری، آقای ملکی سرپرست حسابرسی داخلی  هلدینگ تاصیکو و مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت مهندسی فناوری صدر فردا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه ضمن مرور تکالیف عملکرد 9ماهه شرکت صدر فردا، عملکرد دوره 12 ماهه شرکت منتهی به 29 اسفند 1402 و تغییر و تحولات فعالیت‌های شرکت که به سمت مهندسی و مشاور رفته است نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این گزارش عنوان شد که شرکت مهندسی فناوری صدر فردا در راستای ماموریت خود، مذاکرات خوبی با شرکت‌های تابعه هلدینگ صدرتامین و شرکت‌های بیرون از مجموعه تاصیکو انجام داده است که یک مورد منجر به عقد قرارداد شد و امید است در آینده پروژه‌های بیشتری اخذ شود.

در ادامه جلسه، صورت های مالی شرکت مورد بررسی قرار گرفت و تاکید شد در جهت جبران کاستی‌های سال مالی گذشته برای اخذ پروژه‌های جدید تلاش بیشتری شود.

همچنین ضمن اشاره به تداوم فعالیت‌های شتابدهی و نوآوری شرکت، مطرح شد که مطالعات خوبی در زنجیره ارزش تامین ( توسعه زنجیره کربن، توسعه فناوری تولید منیزیم، لیتیم، کبالت، نیکل و ... انجام شده است که گزارش آنها در اختیار هلدینگ قرار گرفته است. در ادامه نیز دارایی‌های معنوی شرکت که هفت طرح موفق شرکت را شامل می‌شود، بررسی و گزارش کاملی از روند جذب سرمایه‌گذار و تجاری سازی طرح‌ها ارائه شد.

در این نشست، برای برون رفت از مشکلات مالی، پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت مطرح شد که گزارش توجیهی آن در مرحله نهایی شدن قرار دارد و در آینده نزدیک در اختیار هلدینگ قرار خواهد گرفت تا اقدامات تامین مالی آن صورت بگیرد.

در پایان جلسه ضمن قدردانی از تلاش‌های پیشین شرکت، بر توسعه فعالیت‌های شرکت در حوزه مهندسی تاکید شد.


چاپ