آموزش، رکن پیشرفت

آموزش های تخصصی

آموزش های تخصصی

تخصص‌های مرتبط با حوزه صنایع و معادن، مکانیک، متالورژی طراحی و تحلیل، مدیریت صنعتی
دانلود فایل آموزش های تخصصی
مهارت های عمومی

مهارت های عمومی

تدوین مستندات فنی و برآورد مالی، اصول ارائه، سرمایه‌گذاری و مدیریت سرمایه
دانلود فایل مهارت های عمومی
آموزش های سفارشی

آموزش های سفارشی

آموزش‌های اختصاصی مورد نیازشرکت‌ها، سازمان‌ها، همکاران و افراد
دانلود فایل آموزش های سفارشی