نشست مدیران هلدینگ صدر تامین و مجموعه صدر فردا برای بررسی عملکرد سه ماهه در دفتر مرکزی هلدینگ صدر تامین برگزار شد.
کمالی، مدیر عامل صدر فردا، در این جلسه سه ساعته به تشریح فعالیتها و اقدامات صورت گرفته در صدر فردا از بدو تاسیس و استقرار تا ساختار سازمانی پرداخته و دستاوردها و چشمانداز فعالیتهای آتی این مجموعه را تبیین کردند.

بزرگترین همایش معدنی مجازی با عنوان ارائه نیازهای فناورانه حوزه معدن و صنایع از ششم مهر آغاز به کار کرد.اولین روز ازهمایش مجازی، ارائه نیازهای فن آورانه حوزه معدن و صنایع با حضور مدیران هلدینگ صدر تامین و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد.

بزرگترین همایش معدنی مجازی با عنوان ارائه نیازهای فناورانه حوزه معدن و صنایع از ششم مهر آغاز به کار کرد.این همایش در چهار محور ساخت و تعمیر تجهیزات و ماشین آلات معدنی و صنایع معدن، تولید مواد شیمیایی و معدنی مورد نیاز حوزه معدن و صنایع معدنی، ساخت قطعات فلزی و غیر فلزی مورد نیاز حوزه معدن و صنایع معدنی و فناوری های مورد نیاز در فرآیندهای اکتشاف و فرآوری مواد معدنی برگزار می شود.

شتاب دهنده دانش بنیان صدرفردا در راستای رفع نیازهای فناورانه معدن و صنایع معدنی، رویداد مجازی آنلاین "ارائه نیازهای فناورانه حوزه معدن و صنایع معدنی" را برگزار خواهد کرد.

صفحه11 از11