صبح روز دوشنبه ۱۱ اسفند ۹۹ #رویداد نیازهای فناورانه شرکت صنایع #مس #شهیدباهنر با معرفی شرکت #صدر تامین و زیرمجموعه #شتاب‌دهنده آن به نام #صدر فردا در محل #صندوق نوآوری و شکوفایی آغاز به کار کرد.

مدیر عامل تاصیکو خبر داد: شتاب دهنده صدر فردا پس از اخذ تأییدیه دانش بنیان، پلتفرم توسعه نوآوری محور را در دستور کار خود قرار داده است.

 مدیر عامل تاصیکو خبر داد: شتاب دهنده صدر فردا موفق به اخذ تأییدیه دانش بنیانی شد.

به گزارش روابط عمومی صدر فردا، غلام رضا سلیمانی،مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری

مدیر عامل شتاب‌دهنده صدر فردا گفت: در شرایطی که کشور اسیر تنگنای اقتصادی متعددی است و تمام تلاش برای حفظ تولید ادامه دارد، اقدامی که امروز انجام شد بسیار موثر

تیر صدر فردا به تارگت نشست
شتاب‌ دهنده صدرفردا با حمایت خود از فناوران تولید کننده تارگت‌های پی‌وی‌دی توانست نه تنها این محصول خاص را به تولید برساند، بلکه با حمایت صدرفردا

 اهدای کاشی مزین به تصویر شهید سلیمانی به رسانه‌های حامی مقاومت و کارآفرینی:

با فرا رسیدن روز ملی اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی شتاب دهنده‌صدرفردا به منظور اعلام حمایت خود از اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی با حضور در رسانه‌های حامی اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی