محمع عمومی عادی سالیانه شرکت مهندسی فناوری صدر فردا با حضور نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، نمایندگان شرکت سرمایه گذاری صدر تامین، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت مهندسی فناوری صدر فردا و حسابرس قانونی در سالن همایش‌های تاصیکو برگزار و به گسترش فعالیت در حوزه مهندسی و اخذ پروژه‌های مهم تاکید شد.

جلسه ارزیابی عملکرد دوره 12 ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ شرکت مهندسی فناوری صدر فردا از شرکت‌های تابعه هلدینگ صدر تامین روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه با حضور مدیران ارشد تاصیکو و شرکت مهندسی فناوری صدر فردا در سالن جلسات تاصیکو برگزار شد.

معیارهای پی‌جویی بسیار متنوع هستند و انتخاب معیار یا معیارهای مناسب آن نیاز به تخصص و تجربه دارد. هر کانی و ماده‌ی معدنی در شرایط معینی که خاص آن است، تشکیل می‌شود؛ از جمله اینکه بعضی در شرایط آب و هوایی خاصی به وجود می‌آیند. سنگ شناسی، ساختمانی، پستی و بلندی زمین و ... از معیارهای جستجوی مواد معدنی است؛

کانسار عبارت از ذخایر مواد معدنی موجود در زمین است که ارزش اقتصادی داشته باشد. مجموعه عملیاتی که به شناسایی و آماده‌سازی کانسار برای استخراج منجر می‌شود به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند؛ پی‌جویی یا اکتشاف مقدماتی و ارزیابی یا اکتشاف تفصیلی.

چهارمین جشنواره ایده‌های ارزش آفرین بخش معدن و صنایع معدنی «اینوماین» در راستای ترویج نوآوری و ایده‌پردازی با حضور فعالان معدنی و ایده‌پردازان کشور برگزار شد.

جلسه ارزیابی عملکرد دوره نه ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ شرکت مهندسی فناوری صدر فردا از شرکت‌های تابعه هلدینگ صدر تامین روز دوشنبه دوم بهمن ماه با حضور معاونان و مدیران ارشد تاصیکو و مهندسی فناوری صدر فردا در سالن جلسات تاصیکو برگزار شد.