جلسه ارزیابی عملکرد 6ماهه منتهی به پایان شهریور 1401 شتاب دهنده صدر فردا برگزار شد

جلسه گزارش عملکرد 6ماهه شتاب دهنده دانش بنیان صدر فردا، امروز 24 مهرماه با حضور هادی کمالی مدیرعامل این شرکت و ناظران و مدیران ارشد هلدینگ صدر تامین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شتاب دهنده دانش بنیان صدرفردا؛ جلسه ارزیابی عملکرد 6 ماهه سال 1401 این شرکت با حضور مدیران حوزه فنی و نظارت، برنامه ریزی و توسعه و مالی شرکت سرمایه گذاری صدرتامین برگزار شد.

کمالی مدیرعامل شتاب دهنده دانش بنیان صدرفردا در این جلسه عملکرد شرکت را در سرفصل های گزارش مالی، اقدامات، وضعیت نیروی انسانی، عملکرد شرکت در حوزه ارتقای شفافیت، افزایش سرمایه و برنامه های آتی تشریح کرد.

مدیرعامل صدر فردا به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامدران اشاره کرد و گفت: در راستای بهبود ساختار مالی، تامین سرمایه در گردش، استفاده از سود تحقق‌یافته ناشی از خواب سرمایه یا سپرده‌گذاری وجه نقد حاصل از افزایش سرمایه، نیاز به افزایش سرمایه است.

وی در خصوص اقدامات شرکت در حوزه توسعه و ارتقا همکاری های درون گروهی گفت: پنج طرح مطالعات فرآوری نیکل، فرآوری کبالت، فرآوری لیتیوم، توسعه فناوری تولید منیزیم و شناسایی فرصت های نوآوری در شرکت های تابعه  به هلدینگ ارائه شده است. همچنین طرح های مطالعاتی، فرآوری و تجاری سازی به شرکت های تابعه نیز ارائه شده است که منتظر پاسخ از طرف آنها هستیم.

صدر فردا به عنوان یک شرکت دانش‌بنیان با هدف توسعه ایجاد جریان نوآوری در هلدینگ صدر تأمین ایجاد شد و تمامی فعالیت‌های این شرکت در حوزه فعالیت‌های فناورانه، نوآورانه و دانش‌بنیان قرار می گیرد.


چاپ