جلسه بررسی همکاری های مشترک بین صدرفردا و پارک علم و فناوری یزد برگزار شد

اعضای پارک علم و فناوری یزد به منظور استفاده از تجربیات معدنی شتاب دهنده دانش بنیان صدرفردا و آشنایی با چالش های پیشرو در محل شتاب دهنده دانش بنیان صدرفردا حاضر شدند و با مدیرعامل و اعضای این شتاب دهنده به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به گزارش روابط عمومی شتاب دهنده دانش بنیان صدرفردا،امروز (20/04/1400) رئیس و دیگر اعضای پارک علم و فناوری یزد به منظور استفاده از تجربیات شتاب دهنده دانش بنیان صدرفردا و آشنایی با چالش های پیشرو در حوزه تخصصی معدن، صنایع معدنی و مواد پیشرفته در سالن جلسات این شتاب دهنده حاضر شدند و با مدیرعامل و متخصصین فعال صدرفردا به بحث و تبادل نظر پرداختند.

بنابر این گزارش محمدمهدی لطفی رئیس پارک علم و فناوری یزد از امکانات و ظرفیت های موجود در این پارک و علم و فناوری و همچنین در خصوص ضرورت توسعه فناوری های نوین که در پارک علم و فناوری یزد مستقر شده اند سخن گفت.

کمالی مدیرعامل شتاب دهنده دانش بنیان صدرفردا نیز ضمن معرفی پتانسیل های موجود در شتاب دهنده و جایگاه ویژه این شتاب دهنده در شتابدهی به طرح های نوآورانه در حوزه معدن، صنایع معدنی و مواد پیشرفته و چالش های پیشرو در این حوزه تخصصی سخن گفت.

در پایان لطفی از برگزاری این جلسه بررسی همکاری های مشترک ابراز خرسندی کرد و ضمن بازدید از فضای کاری در شتاب دهنده دانش بنیان صدرفردا خواستار ادامه همکاریهای مشترک بین این دو مرکز علمی و نوآوری شد.

 

 


چاپ