پیام مدیرعامل صدرفردا به مناسبت فرا رسیدن نوروز 1400

 

به مناسبت فرا رسیدن سال 1400 هجری شمسی مدیرعامل شتاب دهنده دانش بنیان صدرفردا پیام تبریکی خطاب به خانواده صدرتامین و همه فعالان عرصه صنعت و معدن به شرح ذیل صادر فرمودند:

بهار، پژواک نوآوری طبیعت است در تن فسرده این خاک.
همچنان که نسیم بهار، غنچه را بر شاخه درختان میشکوفاند، نوآوری نیز حیات را بر تن خسته ساختارهای قدیمی میدمد.
هم اینک و در طلیعه نخستین بهار از عمر شتاب دهنده صدر فردا، مایه مسرت است که اهمیت این پلتفرم برای همگان مشخص شده و حسن همکاری اکثر مدیران با شتاب دهنده صدر فردا، مبین اعتقاد راسخ ایشان به توسعه نوآوری محور است. امید آن دارم که سال 1400 سالی مملو از موفقیت و کامیابی برای همه فعالین بخش معدن و صنایع معدنی بوده و با بهره گیری از الگوهای نوین توسعه بتوانیم مسیر ارزش آفرینی برای کشور را طی نماییم.


هادی کمالی
مدیرعامل شتاب دهنده دانش بنیان صدر فردا


چاپ